Bình chọn
1
thienphuc272

Có lẽ những lời tâm sự cuối cùng của Anh chị sẽ là tia hi vọng cuối cùng để tôi biết mình sẽ phải làm gì.

mulan  (12:25 | 19/12/2012)
caydangcuocdoi  (11:42 | 25/12/2012)
Lựa chọn nghiệt ngã   - 13 comments
lekhanh  (11:45 | 01/01/2013)
Xấu chàng hổ ai?   - 21 comments
conngoc  (11:12 | 08/01/2013)
nhuyen27  (04:16 | 31/01/2013)
buonminhem  (11:30 | 05/02/2013)
Số phận an bài ...   - 34 comments
LANANH1004  (10:48 | 21/02/2013)
ltth  (12:55 | 25/02/2013)
Ngã ba cuộc đời   - 10 comments
rosalina  (03:04 | 04/03/2013)
142177  (12:51 | 21/03/2013)
nguyentrang61019910  (11:53 | 25/03/2013)
buongbinhtb  (05:32 | 24/03/2013)
yeuvaxacach  (05:48 | 04/04/2013)
Giúp tôi với   - 21 comments
asa  (02:45 | 10/04/2013)
Nông Nổi   - 9 comments
nhahanh  (11:00 | 30/04/2013)
quynhngoc2906  (01:33 | 09/05/2013)
honeyboybabe  (05:59 | 11/05/2013)
thanhcdt  (01:24 | 27/05/2013)
Tôi phải làm sao?   - 30 comments
muoichamda  (05:23 | 17/06/2013)
bangtam259  (03:23 | 28/06/2013)
Viết cho nhẹ lòng   - 18 comments
nananguyen  (06:12 | 10/07/2013)
khokhancuocsong2013  (11:25 | 17/07/2013)
Tận cùng khó khăn !   - 11 comments
botbienvotan  (09:57 | 23/07/2013)
Ai có thể hiểu em?   - 21 comments
vingocanh  (08:46 | 09/08/2013)
wind8539  (10:40 | 15/08/2013)
Belive1990  (02:31 | 08/09/2013)
Giúp tôi với   - 21 comments
  (07:24 | 25/04/2014)
lunxinh  (09:19 | 24/04/2014)
  (07:09 | 24/04/2014)
  (07:05 | 24/04/2014)
Ôi hoàn cảnh...   - 4comments
  (06:57 | 24/04/2014)
  (04:48 | 24/04/2014)
  (04:13 | 24/04/2014)
  (04:02 | 24/04/2014)
  (04:00 | 24/04/2014)
  (03:37 | 24/04/2014)