Trầu têm đẹp

10 Likes Bình luận

Có một ông lâu ngày đến nhà ông bạn thân chơi. Gặp nhau chuyện trò rôm rả. Sau đó, chủ nhà mời khách ăn Trầu nhưng lạ thay giữa cơi trầu chỉ có mỗi một miếng. Chủ nhà mời mãi, khách đành phải ăn.

Cách một thời gian sau, ông này nhớ bạn lại đánh đường sang thăm trả.

Thấy bạn đến, ông kia mừng lắm, mời lên nhà ngồi. Chuyện trò lại rôm rả.

Ông này lại bày ra giữa cơi chỉ có mỗi một miếng trầu và mời ông bạn của mình.

Ông khách khen cơi trầu đẹp và nể lời cầm miếng trầu lên tay ngắm nghía:

– Thứ cau của nhà bác chắc bổ vào dịp trời mưa nên nó lắm xơ nhỉ?

– Không đâu ạ, đó chính là miếng trầu bác mời dạo nọ đấy ạ. Tôi ngậm nên nó hơi bị giập ra.

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: quantri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.