Yêu lắm anh

Tôi đã yêu mù quáng yêu dại khờ và đặt hết niềm tin vào người đó quá nhiều để giờ tui chỉ đổi lại toàn nước mắt và đau khổ, rùi đánh mất niềm tin…

5 Likes Comment