Chia tay anh đòi quà

Tôi năm nay đã 30 tuổi, công việc cũng ổn định, có chút thành tựu, còn chuyện tình cảm thì không được suôn sẽ. Chẳng hiểu sao, tìm hiểu ai hay quen ai cũng không…

4 Likes Comment