Em là người quyết định cảm xúc một ngày của anh!

“Em là người quyết định cảm xúc một ngày của anh!“ **** Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại có thể quan trọng như vậy với một người nào đó. Đúng, tôi thừa nhận mình…

2 Likes Comment