Một chàng gay thầm lặng

Thanh xuân là gi? Một đời người có bao nhiêu lần thanh xuân? Thanh xuân của bạn như thế nào? Đó là những câu hỏi mà tôi vẫn nghe các đồng nghiệp của mình vẫn…

28 Likes Comment