Xấu chịu thiệt thòi rất nhiều, giá như tôi có thể đẹp

Tôi còn nhớ cái ngày gặp anh ấy. Tôi khá hồi hộp và lo lắng. Tôi sợ anh ấy sẽ chê tôi. Lúc ấy tôi có đi với đứa bạn thân, nó dễ thương lắm…

22 Likes Comment