Tuổi thanh xuân không lấy lại được

Em và anh ấy gặp nhau khi còn là học sinh, lần đầu ngồi cùng bàn vô tình đã kéo chúng em đến với nhau. Mà cũng thật tình cờ trong suốt những năm đó…

6 Likes Comment