Mạnh mẽ thế nào đây?

Người phụ nữ hay rơi nước mắt sao có thể mạnh mẽ vậy? Câu hỏi có lẽ luôn hiện hữu trong đầu anh khi nghĩ về tôi. Tôi! là người phụ nữ rất hay khóc. Đôi…

10 Likes 1 Comment