Sao có thể tin và yêu một người nữa

Hôm nay tròn 1 tuần chúng tôi cãi nhau, vì những chuyện cỏn con và vụn vặt trong cuộc sống. Vì cái tính nết chẳng ai ưa nổi của tôi thôi. Đến chính tôi còn…

3 Likes Comment