Một lần bị đánh dấu bài

Mình năm nay là học sinh lớp 6. Hôm nay mình có thi văn. Nhưng trước khi vào thi một ngày mình có học nhưng không vào đầu được một tí gì cả. Sáng mình…

22 Likes Comment