Lời xin lỗi gửi tới một con chó

Đọc được bài này trên facebook, tôi cảm động quá nên chia sẻ lên trang webtamsu này cho mọi người cùng đọc. Đây là bài viết của nhà văn Tạ Duy Anh. (Đoạn hồi ức…

13 Likes Comment