Nỗi ám ảnh

Năm nay tôi đã 16 và có thể nói tôi đang ở độ tuổi nổi loạn ham chơi hơn cả. Nhưng từ nhỏ tới hiện tại có lẽ chưa bao giờ tôi nghĩ rằng tôi…

6 Likes Comment