Phải làm thế nào?

Xin chào mọi người! Em nghĩ câu chuyện này có thể sẽ làm cho mọi người nghĩ em là một người ích kỷ và đúng là em cũng nghĩ em là một người ích kỷ!…

11 Likes Comment