Niềm tin

Niềm tin là thứ đánh mất rồi không cách nào lấy lại. Mỗi người trong chúng ta, ai mà không một lần yêu và được yêu cơ chứ. Mỗi lần ta vấp ngã, người mà…

6 Likes Comment