Kì thi Cấp 3, rào cản ?

Cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ xung quanh. Mỗi ngày đến trường cứ như khung thời gian tận thế được rút gọn dần đi. Kì thi cấp 3 đối với tớ là một khủng…

12 Likes Comment