Mệt mỏi vì chính bà mình

Từ nhỏ đến lớn tôi sống trong một gia đình với đầy đủ ông bà bố mẹ. Ông tôi là người luôn yêu thương bao bọc tôi đến nỗi không bao giờ cho bố mẹ…

5 Likes Comment