Tâm sự tổng hợp

Thật sự mà nói thì hiện giờ tôi đã học hết lớp 12. Phải gọi là trong 18 năm mà tôi sinh ra thực sự tôi chưa tìm ra ước mơ, cái hoài bão mà…

8 Likes Comment