Bây giờ phải làm thế nào?

Em là học sinh lớp 7 tại 1 trường công lập. Vì từ nhỏ đã có khả năng học tốt hơn các bạn đồng trang lứa nên ba mẹ rất kì vọng vào em. Và…

18 Likes Comment