Lấy phải người mà mình không yêu

Đây là câu chuyện của anh chồng em. Anh chồng em năm nay 35 tuổi. Anh lấy vợ được 1 năm. Còn chồng em nhỏ hơn anh 5 tuổi. Chồng em năm nay 30 tuổi. Hai…

12 Likes Comment