Biện hộ

2 Likes Tắt bình luận
ten-trom

Tại Pháp, một phiên tòa xử một tên trộm đã bị bắt tới 6 lần. Sau khi tuyên án, tòa hỏi tên trộm:
– Anh còn muốn biện hộ điều gì không?
Tên trộm đáp:
– Có, thưa các ngài. Tôi muốn đề nghị các ngài đừng đưa tôi vào tù nữa. Đã 5 lần các ngài cho tôi đi tù mà chẳng đem lại kết quả gì cả!

meme-troll

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Du Chi Cong