Bóp đi bóp đi…

8 Likes Tắt bình luận

Trong một khu chợ, người ta nghe một bà bán hàng bóp(ví) rao như sao:

Bóp đi, bóp đi, bóp trên 5 ngàn , bóp dưới 7 ngàn, bóp bên trái và bóp bên phải cùng giá , bóp da 7 ngàn, bóp lông 13 ngàn, bóp ngoài 3 ngàn, bóp trong 8 ngàn, bóp đi bóp đi…

Thấy vậy 1 thanh niên hỏi, ủa bóp ở đâu là rẽ nhất, bà ta trả lời: bóp tui rẽ nhất rồi! bóp đi bóp đi

Giải thích vặt:

Miền Bắc gọi ví là ví, còn miền Nam gọi ví là Bóp.

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Du Chi Cong