Con sâm

3 Likes Bình luận

Đố vui

Tác giả: Phương Trịnh

 

Con gì mãi tận Cao Ly

Ông mà muốn khỏe tức thì tìm ngay

Con gì mạnh cả chân tay

Cái đầu ba ngấn đêm ngày bà mong

Con gì chả phải con ong

Quanh năm đường mật đến mòng bụng ra

Ông mà đụng đến bà la

Của này chớ mó canh ba khó chiều

Con gì ở tận nước Liêu

Đem ngâm với rượu ít nhiều bà khen

Con gì nghe thấy quen quen

Ông sung bà sướng hễ đem ra dùng…! ?

Đáp án:

Con Sâm nó ở Cao Ly

Ai mà muốn khỏe tức thì tìm ngay

Con Sâm có đủ chân tay

Ở đầu ba ngấn củ này bà mong

Con Sâm chả phải con ong

Ủ trong đường mật đến mòng bụng ra

Ông mà đụng đến bà la

Của này chớ mó canh ba khó chiều

Đông Trùng ở tận nước Liêu

Đem ngâm với rượu ít nhiều bà khen

Con người nghe thấy quen quen

Ông sung bà sướng hễ đem ra dùng…! ?

 

 

Học người Kinh

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.