Điều ước thứ 3

5 Likes Tắt bình luận
điều ước thứ 3

Ceasar cùng 2 thằng bạn bị đắm tàu trôi dạt vào một hoang đảo, lâu ngày không được về đất liền, buồn qúa ba thằng khóc om sòm.

Bụt hiện ra: Ta cho các con ba điều ước, mỗi đứa 1 điều. Các con ước đi!!!

Tên thứ nhất: Ước gì con được về vói gia đình! Pụp, tên thứ nhất về với gia đình.

Bụt nói: Còn lại 2 tên

Tên thứ 2: ước gì con được về với người iu.. hic hic Pụp.

Tên thứ 2 về với người yêu.

Còn lại Ceasar: hic hic con buồn quá, 2 đứa kia hôm qua còn ở đây, giờ nó về hết còn mình con. Ước gì tụi nó quay lại đây cho vui. … pụp 😛

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Du Chi Cong