Gian nan khởi nghiệp

10 Likes Tắt bình luận

Đến giờ mình đã ra trường được 8 tháng. Cũng từng đi làm rồi, thế mà giờ vẫn quay cuồng trong thất nghiệp. Hết $$$ tiêu. Ngày mới ra trường hào hứng bao nhiêu, nhiệt tình bao nhiêu, giờ chán chường bấy nhiêu.

Giờ đã tròn một tháng ngày mình nghỉ việc. Cứ ngỡ có kinh nghiệm rồi tìm việc mới sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng không mình đã nhầm, phải nói là ngược lại mới đúng.

Giờ mình cao không với thấp không thông. Chỗ cao thì không nhận, chỗ nhận thì thấp quá chẳng bằng việc cũ.

Có ai như mình không?

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: admin