Hà Nội một ngày mưa buồn … thèm nắng

10 Likes Tắt bình luận

Có những vết thương không bao giờ lành
Có những nỗi nhớ không bao giờ nguôi!

Có những con đường đã đi rồi không thể quay lại
Và có những thứ không bao giờ là của bạn
Nhưng bạn có biết…


Vết thương không lành nhưng ta có thể quen với nó đến mức không còn đau nữa
Nỗi nhớ không nguôi… nhưng có thể nhớ theo một cách khác
Không thể quay lại nhưng có thể rẽ sang một con đường mới
Có những thứ không bao giờ là của bạn..
…nhưng cũng có những thứ là của bạn mãi mãi


Luôn có cách giải quyết cho mọi vấn đề
Quan trọng là bạn nhìn nhận mọi việc theo một hướng khác đi và tích cực hơn hay không
Khóc xong rồi thì hãy cười lên nhé dù thế nào đi nữa!!!
💜💜💜💜💜

Hà Nội một ngày mưa buồn… thèm nắng 😅

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy