Nên làm sao ?

Tôi đã từng yêu và cũng từng quen nhiều người nhưng giờ đây tôi không muốn quen một ai nữa…

18 Likes Comment