Không đề….

4 Likes Bình luận
Em biết không: 
Dẫu biết những điều anh thì thầm hằng đêm sẽ không bao giờ đươc em biết đến nhưng anh vẫn thì thầm với chính mình để rồi một ngày nào đó anh sẽ sẵn sàng để nói với em. 

Dẫu biết những điều anh cầu nguyện sẽ không bao giờ được em biết đến nhưng anh vẫn cầu nguyện để mong Chúa sẽ biến điều đó thành sự thật và Ngài sẽ cho em biết điều đó. 


Dẫu biết những điều anh làm sẽ không bao giờ được em biết đến nhưng anh vẫn làm và mong một ngày nào đó em sẽ hiểu những điều anh làm đều là vì em. 


Dẫu biết những điều anh nghĩ sẽ không bao giờ được em biết đến nhưng vẫn nghĩ và xin một ngày nào đó em sẽ lắng nghe và hiểu cho anh. 


Dẫu biết rằng những điều anh viết này sẽ không bao giờ đến được tới em cả nhưng anh vẫn viết. Anh sẽ viết ra tất cả những điều anh nghĩ về em để anh có thể tỏ hết nỗi lòng mình và rồi lại hi vọng nó sẽ đến được với em.
(Người gửi: Lê Nguyễn Q. V.)

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.