Nói một đằng làm một nẻo

12 Likes Tắt bình luận

Cả thế giới đều phải kính nể người Mỹ vì người Mỹ đã nói là làm.

Nhưng người Mỹ lại sợ người Nhật vì người Nhật làm trước nói sau.

Người Nhật lại sợ Trung Quốc vì Trung Quốc ko nói mà làm. Người Trung Quốc lại sợ ai….?

Xin thưa: Trung Quốc sợ nhất Việt Nam vì Việt Nam nói 1 đằng làm 1 nẻo...

hôm qua, thứ trưởng bộ công thương nói không tăng giá xăng hôm nay đùng một cái tăng 20% …

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Du Chi Cong