Nước mắt chảy xuôi

7 Likes Bình luận

Ở đời có những người con

Ngày sinh cha mẹ chẳng còn quan tâm

Đến khi cha mẹ lìa trần

Cần ghi cáo phó mới lần chứng minh.

Mẹ cha thì nhớ như in

Phút giây mỗi đứa mình sinh giữa đời

Lại mong vai rộng lưng dài

Hằng năm sinh nhật tiệc bày mừng con.

Ngày kia cha mẹ không còn

Người con có những đứa con chào đời

Và như cha mẹ một thời

Sinh nhật con – mở tiệc mời bà con…

Trăm năm nước chảy đá mòn

Lời xưa muôn thuở vẫn còn gương phơi

Lẽ đời nước mắt chảy xuôi !…

                                    Trọng Thu 2009

                                 Trương Đình Đăng

                         D/c: 30 Nguyen Van Thoai,

Q. Ngu hanh son – Tp Da Nang

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.