“Mãi là tôi, một người bí ẩn!”

“Mãi là tôi, một người bí ẩn”. Đúng vậy ! Anh đã viết như thế trên status ! Anh đúng là người rất khó hiểu! Có thể cuộc sống của anh đã làm cho anh trở…

6 Likes Comment