“Mãi là tôi, một người bí ẩn!”
“Mãi là tôi, một người bí ẩn”. Đúng vậy ! Anh đã viết như thế trên status ! Anh đúng là người rất khó hiểu! Có thể cuộc sống của anh đã làm cho anh trở thành con người như vậy hay anh muốn mình là người như vậy? Đến bây giờ em cũng không biết…