Anh cũ rồi

Trên đây các bạn đã được đọc rất nhiều bài thơ về Đàn bà cũ, nhưng ít có mấy ai viết về đàn ông cũ. Nay xin gửi tới độc giả bài thơ “Anh cũ…

8 Likes Comment