Tấm lòng nhân hậu

Bà ăn mày đến ngõ tôi Nội tôi đon đả ra mời vào trong Lưng còng đỡ lấy lưng còng Tôi cười nội lại mủi lòng không đâu.   Chuyện trò rôm rả hồi lâu…

14 Likes Comment