Bác tài xế vui tính
Một ngày đẹp trời, bác tài xế và ông chủ nói chuyện với nhau, ông chủ nói: – Tôi đố anh, con trai của ba má tôi mà không phải anh em tôi thì là ai? Bác tài suy nghĩ một lúc rồi nói: – Khó quá, em chịu. Ông chủ vui vẻ nói: –…