truyen-cuoi

Bác tài xế vui tính

Một ngày đẹp trời, bác tài xế và ông chủ nói chuyện với nhau, ông chủ nói: – Tôi đố anh, con trai của ba má tôi mà không phải anh em tôi thì là…

6 Likes Comment