Tản mạn 100 ngày cha mất

Ở Việt nam có tục cúng 100 ngày (bách nhật) cho người chết. Dưới đây là bài thơ được tác giả Hà Nguyễn viết trong ngày cúng Bách nhật cho cha. Về quê con đến…

7 Likes Comment