Tình Bạn!

Tao với mày cùng học chung một lớp Chung một giường, đứa dưới kẻ trên Cứ mỗi lần tao trèo lên chỗ ngủ Mày lại cáu, làm nhặng hết cả lên.   Giường cọt kẹt,…

3 Likes Comment