Em nói như vậy có gì sai không mà bị bố chồng đánh?

Bố chồng em có gọi mấy người bạn làm cùng về nhà uống rượu. Em biết thế nên mới bế con em đi chơi đến 11h mới về. Trước khi đi em có nấu cơm,…

26 Likes Comment