Kể chuyện cá độ bóng đá

Đây là một câu chuyện chắc người viết cũng đã viết khá lâu nhưng tính thời sự của nó thì có lẽ chưa bao giờ nguội. Cũng nhân đang có giải bóng đá EURO… Xin…

18 Likes 1 Comment