Kể chuyện cá độ bóng đá

Đây là một câu chuyện chắc người viết cũng đã viết khá lâu nhưng tính thời sự của nó thì có lẽ chưa bao giờ nguội. Cũng nhân đang có giải bóng đá EURO… Xin…

18 Likes 1 Comment

Con là đứa con phá của !!!

Tôi là đứa con phá của. Tôi đã làm cho ba mẹ khổ rất rất nhiều, lo rất nhiều. Và tôi cũng từng là niềm hy vọng rất lớn. Nhưng rồi giờ đây, tôi sẽ…

21 Likes Comment