Cách chọn bánh
Tổng biên tập tạp chí “Ẩm thực suốt ngày” hướng dẫn những độc giả có tâm hồn ăn uống: – Nếu bạn ra chợ ăn bánh đúc, đứng trước một loạt hàng bánh, bạn sẽ chọn hàng nào? –  Tư vấn của chúng tôi là: Hãy chọn hàng có bà chủ có thân hình gầy…