Về với em…

(Đây là bài thơ dựa trên câu chuyện có thật ở Công ty mà tôi phụ trách năm 2020, và tôi ghi lại bằng thơ mong mọi người chia sẻ, xin cảm ơn!) Bỗng hôm…

2 Likes Comment

Nỗi đau cặp bồ

Gia đình trong ấm ngoài êm Thế nào hắn lại cặp thêm cô Bồ Bồ lừa mất cả ô tô Lừa luôn tài sản cơ đồ nhiều năm.   Ban đầu hắn rất hung hăng…

5 Likes Comment