Vợ chồng nào cũng có lúc chán nhau

Là vợ chồng sẽ có lúc chán nhau Bởi sống lâu sinh ra nhiều khuyết điểm Nét duyên dáng mỗi ngày dần tan biến Và vô duyên nhiều hơn với chính mình.   Hoài nghi…

2 Likes Comment