Chồng giận

Trong dân gian có câu Ca dao “Chồng giận thì vợ bớt lời/Cơm sôi bớt lửa muôn đời không khê” để nói về việc đã là vợ chồng thì nên biết nhường nhịn lẫn nhau….

5 Likes Comment