chuyen-cuoi-bua

Chu đáo quá mức

–   Một gia đình nọ, quyết định đi du lịch 1 tuần. Họ thuê hai cô nhân viên điều dưỡng về chăm sóc cho bà cụ già bị liệt 2 chân và cấm khẩu. Cả…

14 Likes Comment