Không nghi ngờ gì nữa!

Ngoài chợ, có một tay chuyên mua bán vẹt, ông ta quả quyết rằng con vẹt của ông ta biết nói, biết làm thơ và còn biết tranh luận. Một gã “nhà giàu” tình cờ…

8 Likes Comment