Không nghi ngờ gì nữa!
Ngoài chợ, có một tay chuyên mua bán vẹt, ông ta quả quyết rằng con vẹt của ông ta biết nói, biết làm thơ và còn biết tranh luận. Một gã “nhà giàu” tình cờ đi ngang nghe thế lấy làm nghi ngờ bèn hỏi con vẹt: – Gã nhà giàu: Mày biết nói thật…