Gia đình của tôi

Tôi có gia đình, một gia đình có đủ cha và mẹ, có cả thêm một người anh trai. Vốn dĩ được xem là một gia đình hạnh phúc. Nhưng từ bé tôi đã chứng…

4 Likes Comment