xoay

Chứng nặng tai

Ba người đàn ông đã về hưu đều bị chứng nặng tai gặp nhau vào một ngày đẹp trời, đang nói chuyện. Người thứ nhất nói: – Sắp gió to đấy nhỉ? – Không –…

7 Likes Comment