Chứng nặng tai
Ba người đàn ông đã về hưu đều bị chứng nặng tai gặp nhau vào một ngày đẹp trời, đang nói chuyện. Người thứ nhất nói: – Sắp gió to đấy nhỉ? – Không – người thứ hai đáp – Hôm nay là thứ năm. Và người thứ ba xen vào, mặt ông ta rất…