truyen-cuoi-vova

Vova: cái Mền đâu?

Và bao giờ bài giảng của thầy cũng có phần dẫn nhập rồi mới giới thiệu tựa bài, đại loại như: “Trăm năm trăm cõi người ta Đã sống thì phải thở ra hít vào…

7 Likes comments off