Chuyện xóm, những ngày có cô vi

Nó thoi thóp thở! Đã hai ngày nó có ăn gì đâu! Sáng nó cố lếch ra đường lớn chờ ai đi qua để xin ít bánh mỳ hay gì đó ăn được. Một ông…

5 Likes Comment