Tình và Tiền ???

Tôi và Hạnh yêu nhau đã được gần ba năm. Em là mối tình đầu của tôi.

1 Like Comment